2013-2014

Over de auteurs

Mr. Paul M.C. Dekkers (1978) studeerde fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg. Na zijn studie is hij enkele jaren als belastingadviseur werkzaam geweest. Sinds 2007 is Paul Dekkers als docent verbonden aan de Capaciteitsgroep Belastingrecht van de Universiteit Maastricht.

Mr. dr. Nadine H.A. Gorissen (1978) is afgestudeerd in zowel Nederlands recht als fiscaal recht aan de Universiteit Maastricht. Zij is gepromoveerd op het onderwerp: “Gewekt vertrouwen in Europees perspectief. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de rol van het vertrouwensbeginsel in het Nederlandse, Belgische, Duitse en Europese (belasting)recht.” Sinds 2000 is Nadine Gorissen verbonden aan de Universiteit Maastricht, momenteel in de functie van universitair docent.

De meerkeuzetoetsen zijn ontwikkeld door mr. Paul Bles, tot voor kort docent juridisch bij het Florijn College in Breda en tegenwoordig freelance contentontwikkelaar.

De aangiftecasussen Inkomstenbelasting en Omzetbelasting zijn ontwikkeld door Ilse Hofman, docent bij ROC van Twente.

 

Aangiftecases IB2012
De aangiftecases IB in het studentengedeelte zijn geheel aangepast aan het belastingregime 2012. Middels een zestal cases en een overkoepelende oefentoets kun je oefenen met de aangifte.

Over de website

Op deze website vindt u aanvullend materiaal behorend bij de methode Belastingrecht rechttoe rechtaan 2012-2013 van mr. dr. Nadine Gorissen, mr. Paul Dekkers en dr. Hans Nijhuis. Het materiaal bestaat uit meerkeuzetoetsen en aangiftecasussen Inkomstenbelasting en Omzetbelasting. Deze zijn te vinden in het studentgedeelte van de site. Deze zijn te vinden in het studentgedeelte van de site. Daarnaast kun je bij online boek door de digitale versie van het boek bladeren.

Docenten vinden op de website naast de antwoordmodellen en uitwerkingen van de meerkeuzevragen en aangiftecasussen een studentvolgsysteem, waarin nauwkeurig de vorderingen van de studenten bijgehouden kunnen worden. Daarnaast kunnen zij binnen de website aanwijzingen toevoegen voor hun studenten.

Over het boek

Belastingrecht, Rechttoe rechtaan 2012/2013, Theorieboek is een praktijkgericht studieboek op mbo- en inleidend hbo-niveau waarin de meest essentiële belastingwetten aan bod komen. Deze belastingwetten worden artikelsgewijs besproken. Bij de hoofdstukindeling van het boek wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de wetsindeling van de diverse pockets Belastingwetten.

Het boek is geschreven in heldere taal. Theoretische beschouwingen worden toegelicht met overzichtelijke schema’s en verhelderende praktijkvoorbeelden. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een kernachtige samenvatting.

Bij het theorieboek behoort Belastingrecht, Rechttoe rechtaan 2012/2013, Werkboek (ISBN 978-90-8974-626-9) met meerkeuzevragen, vraagstukken en een grote hoeveelheid actuele examenopgaven MBA. In Belastingrecht, Rechttoe rechtaan 2012/2013, Uitwerkingen (ISBN 978-90-8974-627-6) zijn de bijbehorende uitwerkingen te vinden. Daarnaast is er een website beschikbaar met extra oefenstof en aanvullend materiaal: www.belastingrechtrechttoerechtaan.nl.

Bestellen?


Belastingrecht, Rechttoe rechtaan 2013-2014,

Theorieboek

 

N.H.A. Gorissen, P.M.C. Dekkers en J.B.M. Nijhuis
Belastingrecht

ISBN 9789089747495

Prijs € 38,-

 


Belastingrecht, Rechttoe rechtaan 2013-2014,

Werkboek

 

N.H.A. Gorissen, P.M.C. Dekkers en J.B.M. Nijhuis

Belastingrecht

ISBN 9789089747501

Prijs € 25,-


Belastingrecht, Rechttoe rechtaan 2013-2014,

Uitwerkingen

 

N.H.A. Gorissen, P.M.C. Dekkers en J.B.M. Nijhuis

Belastingrecht

ISBN 9789089747518

Prijs € 15,-

Deze boeken zijn uitverkocht. Ga naar www.bju.nl voor andere juridische publicaties.